Освітні програми, що реалізуються у Полтавській школі № 19

 

 

 Робочий навчальний план Полтавської школи  № 19 на 2019-2020 навчальний рік складено:

 

для 1 класу – за Типовим навчальним планам авт. Савченко О. Я. (рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 року, наказ  Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268) (таблиця1);

для 2 класу – за Типовим навчальним планам для початкової школи  навчанням українською мовою авт. Шияна Р. Б. (рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 року, наказ  Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268) (таблиця 2);

для 3-4 класів – за Навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання (наказ Міністерства освіти і науки України  від  20.04.2018 № 407, таблиці 3,4).

для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405 (таблиця № 1 – 5 клас, № 12 – 6-9 класи);

 

для 10-11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408 (таблиці № 2, 3)

 

 

Навчальні плани, за якими працює школа

 

Відповідно до цих навчальних планів у школі реалізуються навчальні програми, зміст яких розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html